Adobe Premiere Pro 2.0 Revealed
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Botello Chris, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1598630288

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boston, MA :Thomson Course Technology, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 15657
1. Digital video
  - Editing ; Data processing.; Motion pictures
  - Editing ; Data processing.1. Digital video
  - Editing
2. Data processing.
3. Motion pictures
  - Editing
4. Data processing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH