Articulate while Black : Barack Obama, language, and race in the U.S.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. Samy Alim, Geneva Smitherman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199812967

ISBN-13: 978-0199812981

Ký hiệu phân loại: 306.440973 Specific aspects of culture

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012

Mô tả vật lý: xviii, 205 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 157064

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH