Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
The mammoth book of tasteless jokes
Tác giả: E Henr Thripshaw
Xuất bản: London: Constable Robinson Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  828.02
 
Black beauty : aesthetics, stylization, politics
Tác giả: Shirley Anne Tate
Xuất bản: Farnham Surrey England Burlington VT: Ashgate, c2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.488969729
 
Alternatives within the mainstream : British black and Asian theatres
Tác giả: Dimple Godiwala
Xuất bản: Newcastle UK: Cambridge Scholars Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.074
 
Imoinda's Shade : Marriage and the African Woman in Eighteenth-Century British Literature, 1759-1808
Tác giả: Lyndon Janson Dominique
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  820.9
 
The cultural memory of Africa in African American and Black British fiction 1970-2000 : specters of the shore
Tác giả: Leila Kamali
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.0080896
 
African American slang : a linguistic description
Tác giả: Maciej Widawski
Xuất bản: Cambridge United Kingdom: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
 
Middle Passages and the Healing Place of History Migration and Identity in Black Women's Literature
Tác giả: Elizabeth Brown-Guillory
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Articulate while Black : Barack Obama, language, and race in the U.S
Tác giả: H Samy Alim, Geneva Smitherman
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.440973
 
Islamic postcolonialism : Islam and Muslim identities in four comtemporary British novels
Tác giả: Ḥasan Saʻīd Sayyid Marzūq
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.920938297
 
Imoinda's Shade : Marriage and the African Woman in Eighteenth-Century British Literature, 1759-1808
Tác giả: Lyndon Janson Dominique
Xuất bản: Columbus: The Ohio State University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  822.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục