African American slang : a linguistic description

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maciej Widawski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1107074170

Ký hiệu phân loại: 427.97308996073 Geographic variations in other places

Thông tin xuất bản: Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015.

Mô tả vật lý: xv, 296 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 157227

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH