Studies in Area Linguistics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hans Kurath

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0253049326

ISBN-13: 978-0253049322

Ký hiệu phân loại: 427.973 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 1972

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource xii, 202 pages) : , maps).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198328

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH