Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
AMDEC : guide pratique
Tác giả: Gérard Landy
Xuất bản: La Plaine SaintDenis: Afnor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4013
 
Theorien in der qualitativen Bildungsforschung
Tác giả:
Xuất bản: LeverkusenOpladen: Verlag Barbara Budrich, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.72
 
Studies in Area Linguistics
Tác giả: Hans Kurath
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 1972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Mathematics of program construction : 10th international conference, MPC 2010, Québec City, Canada, June 21-23, 2010 : ...
Tác giả: Jules Desharnais, Claude Bolduc, Béchir Ktari
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Chinese medicine in fertility disorders
Tác giả: Andreas A Noll, Sabine Wilms
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.692
 
Compact clinical guide to arrhythmia and 12-lead ekg interpretation : foundations of practice for critical care nurses
Tác giả: Sandra Goldsworthy
Xuất bản: New York: Springer Publishing Company LLC, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.128
 
Environmental microbiology : methods and protocols
Tác giả: Andrew J Holmes, Ian T Paulsen
Xuất bản: New York: Humana Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.17
 
Thermodynamically consistent space-time discretization of non-isothermal mechanical systems in the framework of GENERIC
Tác giả: Mark Georg Schiebl
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.112
 
Two hybrid technologies : methods and protocols
Tác giả: Bernhard Suter, Bernhard Suter, Erich E Wanker
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.64
 
Grundfragen eines Suedosteuropasprachatlas
Tác giả: Helmut Schaller
Xuất bản: : Peter Lang International Academic Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  809
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục