Adobe Premiere 6.5 bible

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adele Droblas, Seth Greenberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764518305

Ký hiệu phân loại: 006 Special computer methods

Thông tin xuất bản: New York : Wiley Pub., Inc, 2003

Mô tả vật lý: 714 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 20161

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH