Transformaciones sociales y acciones colectivas : América Latina en el contexto internacional de los noventa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076289167

ISBN-13: 978-9681205836

Ký hiệu phân loại: 303.484098 Social change

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Sociológicos, 1994.

Mô tả vật lý: 1 online resource (308 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245383

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH