Varia lingüística y literaria : 50 años del CELL : III. Literatura : siglos XIX y XX

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yvette Jimenez de Báez

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076289983

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1997.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiii, 569 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245463

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH