Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 61 kết quả
Latin American Literary Review
Tác giả:
Xuất bản: : Latin American Research Commons, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Historical dictionary of Latin American literature and theater
Tác giả: Richard A Young, Odile Cisneros
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  860.9
 
Spanish Perspectives on Chicano Literature
Tác giả:
Xuất bản: Columbus OH: The Ohio State University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  810.9
 
How Is World Literature Made? : The Global Circulations of Latin American Literatures
Tác giả: Gesine Müller
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  860.998
 
Diálogos Latinoamericanos
Tác giả:
Xuất bản: : Latin American Center LACUA, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fictions of the Bad Life : The Naturalist Prostitute and Her Avatars in Latin American Literature, 1880-2010
Tác giả: Claire Solomon
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  860.9
 
Spanish Perspectives on Chicano Literature : Literary and Cultural Essays
Tác giả: Vanessa Fonseca, Vanessa Fonseca, Jesús Rosales, Jesús Rosales
Xuất bản: Columbus OH: The Ohio State University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Decolonizing Diasporas : Radical Mappings of Afro-Atlantic Literature
Tác giả: Figueroa-Vásquez Yomaira
Xuất bản: Evanston Illinois: Northwestern University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  860.99729
 
Latin American cyberculture and cyberliterature
Tác giả: Thea Pitman, Claire Taylor
Xuất bản: Liverpool England: Liverpool University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.48
 
Fictions of the Bad Life : The Naturalist Prostitute and Her Avatars in Latin American Literature, 1880-2010
Tác giả: Claire Solomon
Xuất bản: Columbus: The Ohio State University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  863.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục