Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 237 kết quả
Studies in 20th & 21st Century Literature
Tác giả:
Xuất bản: : New Prairie Press, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Modern Latin American literature : a very short introduction
Tác giả: González Echevarría Roberto
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  860.9
 
Essays in French Literature and Culture
Tác giả:
Xuất bản: : The University of Western Australia, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Decolonizing Diasporas : Radical Mappings of Afro-Atlantic Literature
Tác giả: Yomaira C Figueroa-Vásquez
Xuất bản: Evanston Illinois: Northwestern University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  860.99729
 
Decolonizing Diasporas Radical Mappings of Afro-Atlantic Literature
Tác giả: Yomaira C Figueroa-Vásquez
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  860.99729
 
Writing AIDS : (Re)Conceptualizing the Individual and Social Body in Spanish American Literature
Tác giả: Jodie Parys
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Writing AIDS : (Re)Conceptualizing the Individual and Social Body in Spanish American Literature
Tác giả: Jodie Parys
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  860.9
 
Transatlantic Correspondence : Modernity, Epistolarity, and Literature in Spain and Spanish America, 1898-1992
Tác giả: Jose Luis Venegas
Xuất bản: Columbus: The Ohio State University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  866.609
 
Spanish Perspectives on Chicano Literature Literary and Cultural Essays
Tác giả: Vanessa Fonseca, Francisco A Lomel�i, Jes�us Rosales
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  810.986872073
 
Don Quixote
Tác giả: Miguel de Cervantes Saavedra, Harold Bloom, Edith Grossman
Xuất bản: New York: Ecco, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục