Reality, representation, and projection

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Haldane, Crispin Wright

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0195078780 (acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 149.2 Realism

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 1993.

Mô tả vật lý: xii, 404 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 270906

Includes bibliographical references (p. 389-395) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH