Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Resemblance and Representation: An Essay in the Philosophy of Pictures
Tác giả: Ben Blumson
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Intentionality, cognition, and mental representation in medieval philosophy
Tác giả: Gyula Klima
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128.0902
 
Resemblance and Representation : An Essay in the Philosophy of Pictures
Tác giả: Ben Blumson
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  701
 
Presence : philosophy, history and cultural theory for the twenty-first century
Tác giả: Ranjan Ghosh, Ethan KleinbergEthan Kleinberg
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
Body language : representation in action
Tác giả: Mark Rowlands
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128
 
Images
Tác giả: John V Kulvicki
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121.35
 
Reality, representation, and projection
Tác giả: John Haldane, Crispin Wright
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  149.2
 
Deleuze and the genesis of representation
Tác giả: Joe Hughes
Xuất bản: London New York: Continuum, c2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
Descartes and the puzzle of sensory representation
Tác giả: Raffaella De Rosa
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.1
 
Moore's paradox [electronic resource] : a critique of representationalism
Tác giả: Ulla Schmid
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục