Insight through computing : a MATLAB introduction to computational science and engineering

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: K.-Y. Daisy Fan, Charles F Van Loan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0898716918

ISBN-13: 978-0898716917

Ký hiệu phân loại: 519.2 Probabilities

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Society for Industrial and Applied Mathematics, c2010.

Mô tả vật lý: xviii, 434 p. : , ill. (some col.) ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 274806

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH