Social justice and communication scholarship

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Omar Swartz

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0805854827 (alk. paper)

ISBN: 0805854835 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 303.372 Belief systems and customs

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006.

Mô tả vật lý: xxiv, 263 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 282569

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH