Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 258 kết quả
Probacja
Tác giả:
Xuất bản: : Ministry of Justice Poland, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Badger
Tác giả: Daniel Heath Justice
Xuất bản: London: Reaktion Books, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.767
 
Badger
Tác giả: Daniel Heath Justice
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.767
 
Justice globalism : ideology, crises, policy
Tác giả: Manfred B Steger, James Goodman, Erin K Wilson
Xuất bản: Los Angeles: SAGE, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.482
 
Democratic justice and the social contract
Tác giả: Albert Weale
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.011
 
Social justice : from Hume to Walzer
Tác giả: David Boucher, P J Kelly
Xuất bản: New York: Routledge, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.372
 
Roles of justice in bioethics
Tác giả: Matti Häyry
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  174.2
 
Immigration Justice
Tác giả: Peter Higgins
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  325.1
 
Health & Justice
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
What is this thing called global justice?
Tác giả: Kok-Chor Tan
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.372
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục