Silverlight 2 Visual Essentials [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew MacDonald

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1430215837

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : firstPress/Apress, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 34553

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH