Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 254 kết quả
Designing interfaces
Tác giả: Jenifer Tidwell
Xuất bản: Beijing Sebastpol Calif: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.437
 
DirectX 9 user interfaces : design and implementation
Tác giả: Alan Thorn
Xuất bản: Plano Texas: Wordware Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4
 
Designing interfaces
Tác giả: Jenifer Tidwell
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  666
 
Computer systems : a programmer's perspective
Tác giả: Randal E Bryant, David R O'Hallaron
Xuất bản: Boston: Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Professional Java User Interfaces
Tác giả: Mauro Marinilli
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Search user interfaces
Tác giả: Marti Hearst
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.7784
 
Designing visual interfaces : communication oriented techniques
Tác giả: Kevin Mullet, Darrell Sano
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: SunSoft Press, 1995
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Designed for use : usable interfaces for applications and the web
Tác giả: Lukas Mathis
Xuất bản: Raleigh NC: The Pragmatic Bookshelf, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7019
 
Digital design essentials : 100 ways to design better desktop, web, and mobile interfaces
Tác giả: Rajesh Lal
Xuất bản: Beverly MA: Rockport Publishers, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.437
 
Distributed user interfaces [electronic resource] : designing interfaces for the distributed ecosystem
Tác giả: Jose A Gallud, Victor M R Penichet, Ricardo Tesoriero
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.437
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục