Preventing childhood obesity : health in the balance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffrey Koplan, Vivica I Kraak, Catharyn T Liverman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309091969

ISBN-10: 0309093155

Ký hiệu phân loại: 618.92398 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academies Press, 2005.

Mô tả vật lý: xix, 414 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 37157

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH