Encyclopedia of Native American healing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0874368529


Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif :ABC-CLIO, 1996.,

Mô tả vật lý: xxxv, 373 p. : , ill., maps ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Healing -- North America ; Encyclopedias.; Indians of North America -- Medicine ; Encyclopedias.; Indians of North America -- Religion ; Encyclopedias.; Indians of North America -- Rites and ceremonies ; Encyclopedias.; Shamanism -- North America ; Encyclopedias.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH