Numbers guide [electronic resource] : the essentials of business numeracy, fifth edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Stutely

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 650.01513 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: London : Economist : Profile Books, 2003.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 40641

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH