The political animal : biology, ethics, and politics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen R. L Clark

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415189101

ISBN-10: 041518911X

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999

Mô tả vật lý: viii, 207 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 42847

Includes bibliographical references (p. [185]-199) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH