Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
The Living from the Dead : Disaffirming Biopolitics
Tác giả: Stuart J Murray
Xuất bản: University Park Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.01
 
The political animal : biology, ethics, and politics
Tác giả: Stephen R L Clark
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Bodies of difference : experiences of disability and institutional advocacy in the making of modern China
Tác giả: Matthew Kohrman
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, c2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  362.40951
 
Immunological discourse in political philosophy : immunisation and its discontents
Tác giả: Inge Mutsaers
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.5
 
Antebellum Posthuman : Race and Materiality in the Mid-Nineteenth Century
Tác giả: Cristin Ellis
Xuất bản: New York: Fordham University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Biopolitik grenzenlos : Stimmen aus Polen
Tác giả: Heidi Hofmann
Xuất bản: Herbolzheim: Centaurus, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Animacies : biopolitics, racial mattering, and queer affect
Tác giả: Mel Y Chen
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.1
 
Sovereignty in Ruins A Politics of Crisis
Tác giả: George Edmondson, Klaus Mladek
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.15
 
Revista Ethika +
Tác giả:
Xuất bản: : Universidad de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Make and Let Die: Untimely Sovereignties
Tác giả: Kathleen Biddick, Eileen A Joy, Eileen A Joy
Xuất bản: Earth Milky Way: punctum books, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục