Melville and repose : the rhetoric of humor in the American Renaissance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Bryant

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195077822

Ký hiệu phân loại: 813.3 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 1993

Mô tả vật lý: 312p.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 43601

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH