Democratic drift : majoritarian modification and democratic anomie in the United Kingdom

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew V Flinders

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199271593

Ký hiệu phân loại: 320.441 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010.

Mô tả vật lý: xvi, 322 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 43695

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH