RF components and circuits

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph J Carr

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750648449

Ký hiệu phân loại: 621.38412 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Newnes, 2002

Mô tả vật lý: x, 398 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65826

Includes bibliographical references (p. [388]-390) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH