Accuracy and reliability in scientific computing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bo Einarsson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0898715849

Ký hiệu phân loại: 502.85 Miscellany

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.

Mô tả vật lý: xxiii, 338 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65860

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH