Adobe Photoshop elements 9, digital classroom [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470932309

Ký hiệu phân loại: 006.696 Digital video

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 394 p.) : , col. ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65881

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH