Somebody in charge [electronic resource] ; A solution to recessions?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pierr Lemieux

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780230118478 :

Ký hiệu phân loại: 338.543 Remedial and preventive action

Thông tin xuất bản: Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (224 p

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66299

This book asks a fundamental question, that is, whether "somebody in charge" could have prevented or solved the problem leading up to our current financial crisis. This book explores and answers that question from a scholarly and academic economic viewpoin
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH