Principles of broadband switching and networking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony T Lee, Soung C Liew

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471139017

ISBN-13: 978-0471139010

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2010

Mô tả vật lý: xviii, 454 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH