Video game optimization [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ben Garney, Eric Preisz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1598634356

ISBN: 1598637339 (eBook)

ISBN-13: 978-1598634358

Ký hiệu phân loại: 794.8 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66866

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH