E-Shock 2020 [electronic resource] ; How the Digital Technology Revolution Is Changing Business and All Our Lives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michae De Kare-Silver

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780230343368 :

Ký hiệu phân loại: 658.05 Data processing Computer applications

Thông tin xuất bản: Basingstoke, Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2011

Mô tả vật lý: 168 p. : , 36 b&w, 29 figures, halftones, 5

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66913

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH