Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 207 kết quả
Bringing Technology and Innovation into the Boardroom [electronic resource] : Strategy, Innovation and Competences for Business Value
Tác giả: European Institute for Technology and Innovation Management
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.049
 
Integrating Innovation: South Australian Entrepreneurship Systems and Strategies
Tác giả: Göran Roos, Allan O'Connor
Xuất bản: : University of Adelaide Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : European Alliance for Innovation EAI, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Innovation Studies
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Inclusive Innovation
Tác giả: Robyn Klingler-Vidra, Alex Glennie, Courtney Savie Lawrence
Xuất bản: : Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.064
 
The Routledge Companion to Innovation Management
Tác giả: Jin Chen, Alexander Brem, Alexander Brem, Jin Chen, Poh Kam Wong, Poh Kam Wong, Eric Viardot, Eric Viardot
Xuất bản: : Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  337.5105
 
Innovation and entrepreneurship
Tác giả: J R Bessant, Joseph Tidd
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.421
 
Tourism and innovation
Tác giả: Colin Michael Hall, Allan M Williams
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68
 
Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship
Tác giả:
Xuất bản: : Emerald Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Innovation & Management Review
Tác giả:
Xuất bản: : Emerald Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục