Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 323 kết quả
The new global roadmap : enduring strategies for turbulent times
Tác giả: Pankaj Ghemawat
Xuất bản: Boston Masachusetts: Harvard Business Review Press, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
International business
Tác giả: Alan M Rugman, Simon Collinson
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Prosperitas
Tác giả:
Xuất bản: : Budapest Business School, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Multinational enterprises in emerging markets
Tác giả: Yadong Luo
Xuất bản: Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
Global dexterity : how to adapt your behavior across cultures without losing yourself in the process
Tác giả: Andy Molinsky
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.52
 
HBR's 10 must reads on managing across cultures
Tác giả:
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3008
 
International business : environments and operations
Tác giả: John D Daniels, Lee H Radebaugh, Daniel P Sullivan
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650
 
Winning the war for talent in emerging markets : why women are the solution
Tác giả: Sylvia Ann Hewlett, Ripa Rashid
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Review Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331.4091724
 
Growing your business globally
Tác giả: Robert A Taft
Xuất bản: Mason Ohio: Thomson, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.881
 
Business unusual
Tác giả: Gary Russell
Xuất bản: London: BBC Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục