iPhone application development for IOS 4

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Duncan Campbell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321719689

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Peachpit, 2011

Mô tả vật lý: xvi, 484 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67171

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH