Build and upgrade your own PC

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Robertson Sinclair

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750665068

Ký hiệu phân loại: 621.3916 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes, 2005.

Mô tả vật lý: xii, 331 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67209

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH