Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Upgrading & fixing PCs for dummies [electronic resource]
Tác giả: Andy Rathbone
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley J Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Build your own high-performance gamers' mod PC
Tác giả: Edward Chen, Joel Durham
Xuất bản: Emeryville CA: McGrawHillOsborne, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Upgrading & fixing PCs for dummies
Tác giả: Andy Rathbone
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Upgrading & Fixing PCs For Dummies 7th edition
Tác giả: Andy Rathbone
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Publishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
PC Upgrade and Repair Bible : Desktop Edition
Tác giả: Barry Press, Marcia Press
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Publishing Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.160288
 
Absolute beginner's guide to upgrading and fixing your PC
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.165
 
Repairing and upgrading your PC
Tác giả: Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman Thompson
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3916
 
Upgrading and repairing PCs
Tác giả: Scott Mueller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
Upgrading & fixing PCs for dummies
Tác giả: Andy Rathbone
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
The book of overclocking [electronic resource] : tweak your PC to unleash its power
Tác giả: Scott Wainner, Robert Richmond
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3916
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục