Communicating global change science to society : an assessment and case studies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H Tiessen

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1597261769 (cloth : alk. paper)

ISBN: 1597261777 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9781597261760 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9781597261777 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 303.483 Development of science and technology

Thông tin xuất bản: Washington [DC] : Island Press, 2007

Mô tả vật lý: xvii, 217 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 69439

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 303.483
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH