Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 333 kết quả
Science Editing
Tác giả:
Xuất bản: : Korean Council of Science Editors, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
World Complexity Science Academy Journal
Tác giả:
Xuất bản: : World Complexity Science Academy, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Writing for science
Tác giả: Robert Goldbort
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0665
 
A book about communication & change
Tác giả: Richard Bandle, John Grinder
Xuất bản: : Science Behavior Books, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8914
 
The Hands-On Guide For Science Communicators [electronic resource] : A Step-By-Step Approach to Public Outreach
Tác giả: Lars Lindberg Christensen
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Successful science communication : telling it like it is
Tác giả: David J Bennett, Richard C Jennings
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501.4
 
Cultures of Science
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fundamentals of human communication : social science in everyday life
Tác giả: Margaret H DeFleur, Melvin L DeFleur, Patricia Kearney, Timothy G Plax
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Companies Inc, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
The Science of Citizen Science
Tác giả: Katrin Vohland, Luigi Ceccaroni, Luigi Ceccaroni, Anne Land-zandstra, Anne Land-zandstra, Rob Lemmens, Rob Lemmens, Josep Perelló, Josep Perelló, Marisa Ponti, Marisa Ponti, Roeland Samson, Roeland Samson, Katrin Vohland, Katherin Wagenknecht, Katherin Wagenknecht
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Open science : sharing knowledge in the global century
Tác giả: Julian Cribb, Tjempaka Sari Hartomo
Xuất bản: Collingwood Vic: CSIRO Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục