Weapons of mass destruction : an encyclopedia of worldwide policy, technology, and history

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric Croddy, James J Wirtz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1851094903

ISBN-10: 1851094954

Ký hiệu phân loại: 358 Air and other specialized forces and warfare; engineering and related services

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO , 2005

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71207

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH