Upgrading & fixing computers do-it-yourself for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andy W Rathbone

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470557435

ISBN-13: 978-0470557433

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc, 2010.

Mô tả vật lý: xvi, 316 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71316

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH