Designing mobile service systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Els van de Kar, Alexander Verbraeck

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1586037789

Ký hiệu phân loại: 658.84 Export marketing

Thông tin xuất bản: Amsterdam : IOS Press, 2007

Mô tả vật lý: x, 236 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71417

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH