Service-oriented architecture compass : business value, planning, and enterprise roadmap

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Norbert Bieberstein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131870025

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : IBM Press, 2006

Mô tả vật lý: xxxi, 232 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71513

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH