Information modelling and knowledge bases XXII

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Annel Heimbürger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1607506890

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : Ios Press, 2011

Mô tả vật lý: x, 449 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71686

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH