Wave scattering by small bodies of arbitrary shapes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. G Ramm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9812561862

Ký hiệu phân loại: 530.124 Wave mechanics

Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientific , 2005

Mô tả vật lý: xviii, 293 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71780

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH