Web standards creativity [electronic resource] : innovations in web design with XHTML, CSS, and DOM scripting

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cameron Adams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1430203900

ISBN-13: 978-1430203902

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] New York, NY : Friendsof ED ; Distributed by Springer-Verlag New York , 2007

Mô tả vật lý: xvi, 266 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71848

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH