Neural fuzzy systems : a neuro-fuzzy synergism to intelligent systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. S. G Lee, C. T Lin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132351692

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 1996

Mô tả vật lý: xvi, 797 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer disk (3 1/2 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75140

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH