Trade finance during the great trade collapse [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jean-Pierre Chauffour, Mariem Malouche

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0821387481

ISBN-13: 978-0821387498

Ký hiệu phân loại: 332.7 Credit

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : World Bank, 2011

Mô tả vật lý: xxi, 402 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 76405

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH