Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Trade finance during the great trade collapse [electronic resource]
Tác giả: Jean-Pierre Chauffour, Mariem Malouche
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
International trade finance [electronic resource] : a pragmatic approach
Tác giả: Tarsem Bhogal, Arun Kumar Trivedi
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382.3
 
International Energy Agency (IEA) Task 40 ? Sustainable International Energy Trade [electronic resource] : Securing Supp...
Tác giả:
Xuất bản: Idaho Falls Idaho Oak Ridge Tenn: Idaho National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2011
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  645.7
 
Managing exports
Tác giả: Frank Reynolds
Xuất bản: : knxb, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.848
 
Managing exports : navigating the complex rules, controls, barriers, and laws
Tác giả: Frank Reynolds
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8/48
 
A Year Without "Made in China" : One Family's true adventure in the global economy
Tác giả: Sara Bongiorni
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.60951
 
The Economic Consequences of the Gulf War
Tác giả: Kamran Mofid
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  955.054
 
Export import procedures documentation and logistics : inclusive of latest computerised customs clearance procedures : a...
Tác giả: C Rama Gopal
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382.609
 
Export and import price index manual : theory and practice
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: International Monetary Fund, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.528
 
Pink globalization : Hello Kitty's trek across the Pacific
Tác giả: Christine Reiko Yano
Xuất bản: Durham: Duke University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục