John Washington's Civil War [electronic resource] : a slave narrative

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Crandall A Shifflett, John Washington

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0807133019

ISBN-10: 0807133027

ISBN-13: 978-0807133019

ISBN-13: 978-0807133026

Ký hiệu phân loại: 973.7 Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War

Thông tin xuất bản: Baton Rouge : Louisiana State University Press, 2008.

Mô tả vật lý: xxxiii, 106 p. : , ill., maps.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 76447

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH